Kdo může žádat o odškodnění za trvalé následky

Lze v případě zranění s trvalými následky vyřídit pojistné plnění za někoho jiného?

7 min čtení

Součástí úrazovéhoživotního pojištění bývá také pojistka pro případ, že by vážná nemoc či úraz zapříčinily trvalé následky, které dlouhodobě, či dokonce celoživotně ovlivní kvalitu dalšího života. Víte, jaká specifika se váží k žádosti o odškodnění v takových případech? A je možné, aby o ně v případě nutnosti požádal za pojištěného někdo jiný?

Jak a kdy žádat o pojistné plnění za trvalé následky?

Zda se v případě nějakého úrazu či následků po nemoci jedná o následky trvalé, rozhoduje lékařské posouzení. Obecně lze přitom konstatovat, že o trvalých následcích úrazu hovoříme v situaci, kdy lze prokázat, že se nejedná o poškození zdraví přechodné a dočasné, ale že se bude citelně projevovat i po ukončení léčby. Typicky se jedná třeba o ztrátu některého orgánu, poškození končetiny nebo snížení kvality vnímání (např. zraku nebo sluchu).

Podobně jako u jiných typů pojistných událostí je i v tomto případě vhodné s nahlášením události pojišťovně nijak neotálet. A podobně jako u jiných typů pojištění je třeba žádost o odškodnění pojišťovně nahlásit na příslušném formuláři, který bývá k dispozici například na webových stránkách. Nicméně trvalé následky jsou ze své podstaty záležitostí dlouhodobou, kterou nelze v plném rozsahu vyhodnotit a vyřídit okamžitě, a proto si i jejich vyřizování žádá do jisté míry svébytný přístup.

Skutečnost, zda se opravdu jedná o trvalé následky, bývá možné posoudit zhruba rok po dané události, kdy je zdravotní stav zpravidla již stabilizován a kdy lékaři už mohou vydat nezbytný posudek (který je nedílnou součástí žádosti). V této době se také žádost obvykle podává. Zákonná lhůta pro podání žádosti na odškodnění je přitom ještě delší – žádost je třeba na pojišťovnu doručit do tří let od chvíle, kdy k úrazu (či onemocnění) došlo. Po jejím uplynutí však již dochází k promlčení a zpětně ji podat nelze.

Kdo vyplňuje žádost o odškodné za trvalé následky?

O odškodnění většinou žádá sám pojistník, nicméně s ohledem na to, že jeho zdravotní stav může být i po delší době stále vážný, může se někdy stát, že bude nezbytné, aby za něj žádost podal někdo jiný. Jaké možnosti se nabízejí?

Pokud se pojistná událost týká nezletilého dítěte, podává přirozeně žádost jeho zákonný zástupce. Pokud byl případně pojištěné osobě soudem pravomocně určen opatrovník, pak bude tím, kdo příslušný formulář vyplňuje a podává, právě on.

Další možností pak je podání žádosti prostřednictvím zmocněnce, a to na základě pojištěným podepsané plné moci k zastupování ve věci vyřízení pojistné události. V takovém případě je třeba k žádosti rovnou doložit plnou moc nebo její kopii s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Součástí žádosti a formuláře je také vždy část, kterou vyplňuje lékař a která pojišťovně slouží jako základ pro vyhodnocení nároku na odškodné, které se následně vypočte na základě oceňovacích tabulek dané pojišťovny.

Poradit si s trvalými následky úrazu není snadné. S dobrým životním pojištěním, jako je FLEXI od Kooperativy, lze ale i trvalé následky řešit operativně, snadno a bez zbytečných komplikací.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

Předchozí článek

Co kdybych vyhrál v loterii? TikTok zaplavuje nový virální trend

Další článek

Uber Eats nasadí v Japonsku pro doručování jídel autonomní roboty

Další čtení