Generace Z
Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash

Generace Z a gender. Změní mladí pohled na téma genderu?

9 min čtení

Zejména starší generace určitě pociťují rozdílné názory a pohledy mladších ročníků na mnoho světových témat a problémů. Jedním z nich je v poslední době hojně diskutované a často kontroverzi způsobující téma genderu. Jak na tuto tématiku nahlíží konkrétně generace Z a co to může do budoucna znamenat nebo změnit?

Generace Z – co je vlastně zač?

Pojďme si nejprve ujasnit, kdo přesně se řadí do generace Z. Jedná se o všechny lidi narozené mezi roky 1995 a 2015. Aktuálně tvoří tyto ročníky asi 32 procent celosvětové populace, jde tedy o nejpočetnější generaci světa. Mimo to má údajně být také etnicky nejrůznorodější a současně nejvzdělanější. Předchozí generace Y, která se občas nazývá mileniálové, jsou lidé narození přibližně mezi lety 1982 až 2000.

Čtěte také:  Naučte se ovládnout svůj mozek: K čemu lze využít alfa vlny?

Dále bychom si neměli plést pojmy gender a pohlaví. Pohlaví se považuje za biologickou charakteristiku člověka, kdežto gender je spíše otázkou mentality, sebeuvědomění a toho, jak s čím se člověk sám za sebe identifikuje. Gender také často může poukazovat na stereotypy spojené s biologickým pohlavím a na sociální rozdíly mezi muži a ženami. Je tedy potřeba si uvědomit, že gender a pohlaví nejsou to samé a často nemusí odpovídat (například biologický muž se může identifikovat jako žena nebo jako úplně jiný gender). Genderů tak existuje nepřeberné množství.

Jak se mění pohled na gender mezi příslušníky generace Z oproti předchozím generacím?

Oproti předchozím generacím se zdá, že generace Z mění svůj pohled na stereotypy spojené s pohlavím. Mladí lidé jsou obecně benevolentnější a zavrhují některé tradiční stereotypy – jako například, že ženy patří do domácnosti, a že muži nemohou plakat nebo používat parfémy. S tím se samozřejmě mohou postupně měnit i rozdílné pracovní podmínky a další okolnosti.

Generace Z se tedy obecně přiklání spíše k genderové flexibilitě – to znamená, že chlapci a muži mohou plakat i používat parfémy, aniž by byli souzeni, a ženy a dívky mohou naopak být silné a nezávislé, což by ještě pár let zpět mohlo porušovat určité charakteristiky spojené s ženským pohlavím jako je něžnost nebo jemnost.

generace Z
Generace Z se tedy obecně přiklání spíše k genderové flexibilitě. Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash

Generace Z také odmítá patriarchát, je přikloněna spíše k rovnosti mezi pohlavími. Je více otevřená manželství stejnopohlavních párů a genderové neutralitě (ve které se daný člověk necítí jako příslušník ani ženského ani mužského pohlaví, ale cítí se být někde mezi, nebo se jeho/její identifikace mění s časem). Tato generace také více podporuje zavedení používání neutrálních zájmen a oslovení právě pro lidi, kteří se nachází někde mezi a necítí se tedy dobře ani s ženským, ani s mužským oslovením.

S tím je spojená i preference této generace, aby se v dotaznících nabízela respondentům možnost více než jen dvou tradičních pohlaví. Už dnes můžete v některých dotaznících narazit u otázky „jaké je vaše pohlaví?“ na možnosti „žena“, „muž“ a „jiné“, které dává možnost těm, kteří se necítí ani jako muž ani jako žena, vymanit se z této binární volby a muset se nutně zařadit do jedné z těchto kategorií. Otázkou ale je, kdy se opravdu ptáme na gender a kdy nám jde čistě o biologické pohlaví respondenta.

Čtěte také:  Nespokojenost, jejíž jsme autory aneb Proč se tolik bojíme změn

Generace budoucnosti?

Co tedy tyto měnící se názory nastupující generace mohou ovlivnit? Pohled na gender, genderové role a stereotypy se určitě bude proměňovat a s ním se bude měnit i chování společnosti. Budou se vyvíjet pracovní podmínky, vše povede k ještě větší rovnosti mezi pohlavími, vzájemnému respektu a vymizení diskriminace na základě pohlaví.

Na závěr můžeme ještě poznamenat, že všechna výše uvedená konstatování jsou jen většinově převládajícími názory mezi příslušníky generace Z a můžeme samozřejmě narazit na jedince, kteří by se s výše uvedenými názory neztotožnili. Každý má právo na svůj názor bez ohledu na to, ke které generaci náleží, a to je naprosto v pořádku.

Článek připravila Anna Hermannová.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

Předchozí článek

BlackBerry ukončuje podporu starších zařízení, která neběží na Androidu

Další článek

Astronomové zřejmě objevili teprve druhý exoměsíc

Další čtení