Elena Bou
Elena Bou

Nobelův fond pro udržitelnost uděluje první ceny za udržitelnost průkopníkům v oblasti energetiky a ekonomiky v souvislosti se změnou klimatu

7 min čtení

Elena Bou ze společnosti  EIT InnoEnergy, oceněná za „Vynikající výzkum a vývoj v oblasti energetiky“, a profesor lord Nicholas Stern za „Vedoucí postavení při realizaci projektů udržitelnosti“.

Nobelův fond pro udržitelný rozvoj (NST) a Technická univerzita v Mnichově (TUM) poprvé udělují cenu za udržitelný rozvoj podporovanou Nobelovým fondem pro udržitelný rozvoj za vynikající výzkumné a vývojové práce v oblasti udržitelné energie a ekonomiky změny klimatu. Ocenění obdrží Elena Bou ze společnosti EIT InnoEnergy za přínos k podpoře začínajících podniků v oblasti udržitelné energie a lord Nicholas Stern, profesor na London School of Economics and Political Sciences, za práci v oblasti ekonomických aspektů změny klimatu.

Ceny ve dvou kategoriích pro rok 2023 budou předány na summitu Nobel Sustainability Trust v Bavorské akademii věd v Mnichově. Od tohoto roku budou každoročně udělovány jednotlivcům nebo institucím, kteří mimořádně přispěli k rozvoji a zavádění udržitelných řešení ve prospěch lidstva.

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Peter Nobel, předseda NST, řekl: „Naplňuje mě radostí a hrdostí, že letos můžeme poprvé udělit nové ceny. Vždyť budoucí blahobyt lidstva a jeho přežití závisí na našem udržitelném využívání přírodních zdrojů. Jeho podpora byla, je a bude hlavním zájmem naší společnosti. Bude to vyžadovat značné intelektuální a finanční úsilí. Cílem NST je tento proces podporovat.“

Prezident TUM prof. Thomas F. Hofmann zdůraznil: „Udržitelnost a její promítnutí do perspektivních a prodejných technologií musí být úkolem nás všech. Ve strategii udržitelné budoucnosti TUM 2030 jsme si stanovili ambiciózní cíle pro udržitelnou transformaci. Taková transformace potřebuje viditelné hrdiny. Proto mě těší, že Nobelovou cenou za udržitelnost nyní oceňujeme dvě takové osobnosti, které jsou viditelné široko daleko jako zářivé vzory.“

Informace o oceněných:

  • Kategorie: Vynikající výzkum a vývoj v oblasti energetiky:

Elena Bou byla v roce 2010 spoluzakladatelkou společnosti EIT InnoEnergy a v současnosti je její ředitelkou pro inovace. Významně se podílí na zakládání a podpoře start-upů a scale-upů v energetice, včetně financování nových společností. Elena Bou k ocenění uvedla: „Je mi ctí, že mohu získat tuto první cenu udělovanou organizací Nobel Sustainability Trust. Tato cena je uznáním určující role, kterou začínající podniky, inovace a podnikání hrají při přechodu na energetiku. Dosažení čisté nuly vyžaduje nové nápady a přístupy – právě to skutečně posune ručičku pokroku v oblasti udržitelných energetických řešení. Práce v EIT InnoEnergy mi umožňuje toto každý den uvádět do praxe a doufám, že díky svému výzkumu a vyučování v Esade povzbudím a ovlivním další generaci tvůrců změn.“

EIT InnoEnergy je společnost podporovaná Evropským technologickým institutem, která od svého založení podpořila více než 500 společností v oblasti udržitelné energie. Zaměřuje se na skladování energie, udržitelné budovy a města, obnovitelné zdroje energie, inteligentní sítě, energetickou účinnost, oběhové hospodářství a dopravu a mobilitu.

Elena Bou, docentka na katedře provozních, inovačních a datových věd na Esade, se věnuje výzkumu a výuce v oblasti řízení znalostí a inovací. Je držitelkou doktorátu v oboru manažerských věd na Esade a autorkou několika publikací v oblasti řízení znalostí, kolaborativních inovací a podnikání.

  • Kategorie: Leadership v implementaci

Profesor Nicholas Stern je odborníkem na ekonomiku změny klimatu. Od svého založení v roce 2008 vede Granthamův výzkumný institut pro změnu klimatu a životní prostředí na London School of Economics and Political Science a v posledních dvaceti letech se významně zasloužil o mezinárodní politiku v oblasti klimatu a o podporu přechodu k udržitelnému, inkluzivnímu a odolnému hospodářskému rozvoji.

Další informace:

Vítěze ceny vybírá porota složená z mezinárodních odborníků a profesorů TUM, kterou organizuje Institut pro pokročilé studium TUM (TUM-IAS). Finanční odměna činí 1,3 milionu švédských korun ročně a poskytuje ji Nobelův fond pro udržitelný rozvoj.


Napsat komentář

Your email address will not be published.

Předchozí článek

Underworld přicházejí s epickou skladbou Denver Luna. Chystá se snad nové album?

Další článek

Vzpomínka na JFK: 60. výročí úmrtí prezidenta Kennedyho

Další čtení