studium
Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy ruší bakalářské práce

3 min čtení

Bakalářské práce na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (ECON MUNI) nahradí závěrečný projekt, který má lépe ověřit teoretické znalosti studentů. Novinka je zároveň aplikována v důsledku rozvoje umělé inteligence (AI).

Nahrazení tradičních bakalářských prací byla na ECON MUNI schválena 12. března Radou pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. Plánovaná změna reflektuje současnou praxi komisí státních závěrečných zkoušek, které jsou zaměřeny na praktickou aplikaci nabytých znalostí.

„Již delší dobu máme státní zkoušky postavené na diskusi bakalářské práce. Praxe ukázala, že pro tyto potřeby je vhodnější kratší, úžeji zaměřený text,“ uvedl děkan fakulty Jiří Špalek.

Čtěte také:  Plzeňský student uspěl v mezinárodní soutěži mikromobility s návrhem univerzálního vozítka

Právě důraz na na schopnost aplikovat teoretické znalosti v reálných situacích lépe reflektuje míru připravenosti absolventů pro jejich budoucí profesní kariéru. Současný formát bakalářské práce tak bude nahrazen tzv. závěrečným projektem, který bude mít formu krátkého dokumentu, v němž studenti představí a analyzují situaci, navrhnou řešení, budou argumentovat a odůvodňovat svá rozhodnutí a doporučení. Nově také nebudou vyžadovány oponentské posudky.

„Potřeba změny formátu ukončení bakalářského studia spočívající v nahrazení bakalářských prací jiným konceptem má podporu Asociace děkanů ekonomických fakult, která byla jednomyslně vyjádřena v rámci setkání zástupců Asociace v první polovině října 2023. Navrhované kroky jsou v souladu s praxí renomovaných zahraničních škol a univerzit jako University of Oxford nebo Cambridge University,“ uvádí mimo jiné Masarykova univerzita v tiskové zprávě.

Změna, která se poprvé dotkne studentů, kteří ke studiu nastoupili v tomto školním roce, je do jisté míry důsledkem v rozvoji AI, zejména pak chatbota ChatGPT. Tento nástroj dokáže vytvářet souvislé texty na základě takzvaných promptů. Takto lze i připravit text odpovídající požadavkům bakalářské práce.


Napsat komentář

Your email address will not be published.

Předchozí článek

Dysonova sféra by mohla být řešením, jak zajistit lidstvu dostatek energie. Možná ji mají i mimozemšťané

Další článek

Kardašovova škála člení civilizace do tří stupňů vyspělosti. Země zatím nedosahuje ani na první

Další čtení