Hasicí přístroje
Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

Typy hasicích přístrojů a k čemu se používají. Znalost, která vám může v případě nouze zachránit život

11 min čtení

Hasicí přístroje jsou velmi důležitou součástí bezpečnostní ochrany každé budovy. Přesto se v nich spousta z nás s jistotou neorientuje a v případě nouze bychom ani nevěděli, po jakém hasicím přístroji vůbec sáhnout. Tato volba však může znamenat rozdíl mezi úspěšným uhašením požáru a tragédií. Jaké jsou základní typy hasicích přístrojů?

Třídy požárů jsou základ

Základem, který byste měli v souvislosti s touto problematikou znát, jsou třídy požárů. Každý požár je jiný, a tudíž je třeba každý z nich jiným způsobem také hasit. Na třídě požáru závisí právě i to, jaký hasicí přístroj použít.

  • Požár třídy A – Tyto požáry zahrnují obyčejné pevné látky od papíru, přes dřevo, až po plast či odpadky. Jedná se o nejčastější typ požáru, jelikož právě tyto látky slouží jako palivo nejběžněji.
  • Požár třídy B – Jedná se o požáry, při kterých slouží jako palivo kapaliny. Může jít o benzín, barvy, laky, nebo třeba čisticí prostředky. Požáry způsobené kapalinami jsou méně časté, avšak často přinášejí závažné až fatální následky.
  • Požár třídy C – Do třídy C se řadí požáry, ve kterých figurují plyny. Nejčastěji se jedná třeba o zemní plyn, propan, či LPG. Jediným opravdu jistým a spolehlivým způsobem, jak tento požár zvládnout, je uzavřít přívod plynu.
  • Požár třídy D – Přestože kovy byste obvykle nepovažovali na hořlavý materiál, v některých případech tomu tak je. Kovy jako sodík, draslík, hliník či titan hořlavé jsou. Právě požáry způsobené těmito kovy spadají do třídy D. Nebezpečím při těchto událostech je, že kovy se při vysoké teplotě taví, což může vést třeba k narušení konstrukcí budov.
  • Požár třídy F – Třída F zahrnuje požáry způsobené hořením tuků či olejů. Vznikají při přípravě pokrmů a palivem mohou být třeba rostlinné oleje, máslo či sádlo. Tyto požáry dokáží být velmi ničivé a nebezpečné.

Vodní hasicí přístroje mají několik podtypů

Jak už název napovídá, tyto hasicí přístroje využívají k hašení vodu. Jsou vhodné pouze k hašení požárů třídy A. Rozhodně byste s nimi neměli hasit elektronická zařízení pod proudem, oleje ani tuky.

Můžete se setkat také se dvěma podtypy těchto přístrojů. Jedním z nich je hasicí přístroj s vodním rozprašovačem, který může navíc  obsahovat chemické látky značně zvyšující účinnost při hašení. Platí pro něj však tatáž pravidla jako pro klasické vodní hasicí přístroje.

Druhým podtypem je mlhový hasicí přístroj. Ten je naprosto univerzální a účinný při hašení všech tříd požárů. Ačkoliv se uvádí, že není vhodný k hašení tříd B a C, ve světě je považovaný za účinný i proti těmto třídám.

Pěnové hasicí přístroje spolehlivě zadusí plameny

Tyto přístroje jsou založeny na vodní bázi s obsahem pěnidla, které při provzdušnění vytváří pěnu schopnou během chvíle plameny pohltit. Jejich výhodou je, že pěna izoluje hořící látku od přísunu kyslíku, což spolehlivě zabrání dalšímu šíření požáru.

Jsou vhodné k hašení požárů třídy A a B. Jelikož jsou založeny na vodní bázi, neměli byste jimi samozřejmě hasit zařízení pod proudem. Vyhnout byste se měli také hašení alkalických kovů.

Hasicí přístroje
Vyznáte se v nich? Foto: Pixabay

Práškové hasicí přístroje se vyznačují vysokou účinností

Hasicí látkou v těchto přístrojích je prášek hnaný plynem. Práškové hasicí přístroje jsou považovány za velmi účinné a jejich velkou výhodou je, že nejsou vodivé. Mohou být proto použity i k hašení elektronických zařízení pod napětím (pouze však do 110 kV). Nevýhodou je naopak to, že může dojít k poškození těchto zařízení jemným práškem.

Práškový hasicí přístroj můžete použít k hašení požárů třídy A, B a C. Naopak nikdy jím nezkoušejte hasit alkalické kovy či sypké materiály.

Se sněhovými hasicími přístroji můžete hasit elektronická zařízení

Hasivem sněhových hasicích přístrojů je oxid uhličitý. Vytváří pěnu tvořenou CO2, která odejme plamenům přísun kyslíku. Jelikož tato pěna není vodivá, může být použitá i k hašení elektronických zařízení pod proudem.

Sněhové hasicí přístroje jsou určené k hašení požárů třídy B. Nikdy s nimi nehaste alkalické kovy ani sypké materiály.

Čtěte také:  Efekt motýlích křídel tvrdí, že i sebemenší věci mohou změnit svět. V jakých hrách si ho můžete vyzkoušet?

Další typy hasicích přístrojů

Výše zmíněné typy hasicích přístrojů patří k těm nejběžnějším, se kterými se pravděpodobně setkáte. Můžete však narazit i na několik dalších typů – hasicí přístroje plynové (vhodné k hašení požárů třídy A, B a C), chemické (na požáry třídy F) a speciální (k hašení požárů třídy A, B a F).

Ačkoliv rozdělení hasicích přístrojů může vypadat poněkud složitě, jedná se o velmi důležitou věc, která se může v případě nouze hodit každému z nás. I když tuto nouzi nemusíte nikdy zažít, pokud k ní náhodou dojde, je dobré být připravený.Copywriterka, která se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2020. Studuje český jazyk a literaturu na VŠ, aby se jednoho dne mohla tvorbě textů věnovat naplno. Ráda se zamýšlí nad budoucností lidstva a fascinují ji některé ze zajímavých teorií z fyziky, astrofyziky a podobných oborů. Poznatky, které při svém bádání po těchto fascinujících teoriích získá, pak ráda čtivou formou předává čtenářům dál.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

Předchozí článek

Řešíte vánoční dárky na poslední chvíli? Máme pro vás tipy pro muže i ženy

Další článek

Facebook mění zobrazení zpravodajských příspěvků ve feedu. Chybí náhledové obrázky

Další čtení